ქიმიური და სასურსათო პროდუქტების ექსპერტის, მოკლევადიანი პროგრამის მოსარგებლეები, პრაქტიკის ობიექტზე ლუდის ქარხანაში ქ. რუსთავში.