ფარმაცევტის თანაშემწის მოკლევადიანი პროგრამის მოსარგებლეები პრაქტიკის ობიექტზე ფარმამარკეტში.