2017 წლის 29 ნოემბერს ორიენტირში ჩატარდა სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნები. ხმათა უმრავლესობით თვითმმართველობის პრეზიდენტად არჩეულ იქნა კბილის ტექნიკოსის მეოთხე საფეხურის პროფესიული სტუდენტი კახაბერ კოშაძე, ხოლო ვიცე პრეზიდენტებად კბილის ტექნიკოსის მესამე საფეხურის პროფესიული სტუდენტი მარიამ კაპანაძე და ფარმაცევტის თანაშემწის მეხუთე საფეხურის პროფესული სტუდენტი ქრისტინე ბუტიკაშვილი.
არჩეულ პრეზიდენტს და სტუდენტურ თვითმმართველობას ვუსურვებთ წარმატებებს.