2017 წლის 9 მარტს, საზოგადოებრივმა კოლეჯმა ორიენტირმა, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიამ და საზოგადოებრივმა კოლეჯმა მომავალმა ერთობლივად განიხილეს კანონპროექტი
,,საქართველოს პროფესიული განათლების შესახებ,,. გამოავლინეს შეცდომები, და შეიმუშავეს წინადადებები რომელსაც წარუდგენენ დაინტერესებულ სტრუქტურებს.