ბაგა ბაღის აღმზრდელი პედაგოგის მოკლევადიანი პროგრამის მოსარგებლეები პრაქტიკის დროს კოლეჯ ორიენტირში.