ლექცია თემაზე: ადამიანის გადარჩენის ბაზისური მეთოდი DRCAB ალგორითმი. პროფესიული მასწავლებელი ბორის ოსიპიანი