აგა ბაღის აღმზრდელი პედაგოგის მოდულური პროგრამის, ძერწვის მოდულის მიმდინარეობის პროცესი. მოდულს უძღვება მსოფლიო შედევრების ასლების ფონდის ხელმძღვანელი ბატონი ნოდარ ფოფხაძე.