შიდა მხარდაჭერის ჯგუფის წარმომადგენელი დაესწრო ბაგა ბაღის აღმზრდელი პედაგოგის მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამის „ინგლისური ენა“ მოდულის
პრაქტიკული მეცადინეობის მიმდინარეობის პროცესს. მეცადინეობის პროცესში სტუდენტების ჩართულობა საკმაოდ მაღალი იყო. პროფესიული მასწავლებელი მაია გიორგაძე.