????კოლეჯი „ორიენტირი“გიწვევთ „კბილის სატექნიკო საქმის“ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამზე სასაწავლებლად.
????‍????????‍???? პროგრამის კურსდამათვრებულს შეუძლია დასაქმდეს კბილის ტექნიკოსად.
✔️კბილის ტექნიკოსი მაღალანაზღაურებადი პროფესიაა!!!
✔️ კოლეჯი გთავაზობთ სწავლის საფასურის გადახდის მოქნილ გრაფიკს!!!
✔️აღნიშნულ პროგრამაზე მისაღები სტუდენტების ადგილების რაოდენობაა 15 !!!