????კოლეჯი „ორიენტირი“გიწვევთ „საფინანსო სერვისების პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამზე სასაწავლებლად.
????‍????????‍???? პროგრამის კურსდამათვრებული შესაძლებელია დასაქმდეს სხვადასხვა სავაჭრო ობიექტების მოლარედ, მათ შორის -ბილეთების გაყიდვების სალაროებში; ბანკებსა და არასაბანკო საკრედიტო-საფინანსო დაწესებილებებში მოლრისა და ოპერატორის პოზიციაზე, ასევე ნივთების დაგირავებითა და ფულადი თანხების გაცემით დაკავებული აგენტებისა და ბუკმეკერების პოზიციებზე.
✔️ შრომის ბაზრის კვლევის მიხედვით აღნიშნულ პროფესიაზე მაღალია მოთხოვნაც და დასაქმების მაჩვენებელიც!
✔️ამასთან, კოლეჯი გთავაზობთ სწავლის საფასურის გადახდის მოქნილ გრაფიკს!!!
✔️ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით აღნიშნულ პროგრამაზე კოლეჯს განესაზღვრა მხოლოდ 30 ადგილი!!!!
✔️სწავლის ხანგრძლივობა ერთი წელია!