2017 წლის 3 აპრილს, საზოგადოებრივ კოლეჯში „ორიენტირი“ , ხარისხის უზრუნველოფის სამსახურის წარმომადგენელმა ნონა ფანჯიკიძემ გამართა სამუშაო შეხვედრა „ფარმაცევტის თანაშემწის“ პროფესიული მოდულური პროგრამის მასწავლებლებთან.