2019 წლის 5,6 და 7 აგვისტოს ჩატარდა ტრენინგი – თვითშეფასების ახალი სტანდარტების შესახებ. ტრენინგს მასპინძლობდა კოლეჯი „ორიენტირი“. ტრენინგის დასასრული.