????????????
????‍????????‍????კოლეჯი ორიენტირი გეგმავს შემდეგი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებას❗️
✔️საფინანსო სერვისები;
✔️ღონისძიების ორგანიზება;
✔️კბილის სატექნიკო საქმე;
✔️ფარმაცია (სააფთიაქო);
✔️საექთნო განათლება.