საზოგადოებრივი კოლეჯი ორიენტირი აცხადებს მიღებას ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგის მეხუთე საფეხურის მოდულურ პროგრამაზე.
ჩარიცხვისთვის საჭიროა შემდეგი საბუთები:
1. განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ატესტატის დედანი);
2. 2 ცალი ფოტოსურათი ¾-ზე;
3. პირადობის მოწმობის ასლი;
4. დაბადების მოწმობის ასლი.

მიღება უგამოცდოდ. იჩქარეთ ადგილების რაოდენობა 16.
ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: 2-69-51-15; 577-78-47-46; 599-27-57-39